16 Februari 2021

Veiligheidsvoorschriften plaatsbezoeken

Er is een sectorprotocol voor plaatsbezoeken van toepassing in de vastgoedsector.

Dit protocol werd uitgeschreven door de sectorfederaties CIB Vlaanderen en Federia, alsook het BIV, en dit op expliciete instructie van de bevoegde kabinetten en na advies van het corona-commissariaat. 

Het sectorprotocol is steeds van toepassing bij bezichtigingen, waardebepalingen, expertises, fotoshoots, ...

Lees hier het volledige sectorprotocol.