Vastgoed en Corona: 11 goeie vragen, 11 nuttige antwoorden 

31 Maart 2020

Vastgoed en Corona: 11 goeie vragen, 11 nuttige antwoorden 

11 goeie vragen, 11 nuttige antwoorden 

 

De huidige corona-situatie heeft ontzettend veel invloed op ons allemaal.

Omdat er regelmatig nieuwe afspraken en maatregelen bijkomen, krijgen wij heel wat vragen over het kopen, verkopen, huren en verhuren van vastgoed tijdens deze crisis.

Wij vinden het erg belangrijk om jou zo goed mogelijk te informeren en ondersteunen en vatten de belangrijkste informatie voor jou samen in deze elf meest gestelde vragen in de vastgoedsector. Heb je hierna nog vragen? Wij zijn er voor jou.

 

1. Mijn woning staat te koop. Zijn bezoeken ter plaatse nog mogelijk?

Hoewel er een tijdje geleden nog heel wat verwarring over de juiste afspraken heerste, is de situatie nu héél duidelijk. Plaatsbezoeken van woningen zijn officieel verboden, ongeacht wie deze bezoeken uitvoert. Dit geldt dus voor jou als particulier, voor makelaars én voor notarissen.

 

2. Mag mijn makelaar een virtueel plaatsbezoek via livestream organiseren? 

Plaatsbezoeken blijven verboden, ongeacht wie deze bezoeken uitvoert. Het organiseren van een livestream, zelfs vanuit een leegstaand pand, is niet toegestaan voor makelaars. Zo’n livestream kunnen we daarnaast niet als een essentiële verplaatsing zien: ook jouw makelaar moet in dit geval in zijn kot blijven!

Meer informatie hierover vind je in de richtlijnen voor commerciële verkopers, opgemaakt door het crisiscentrum.

 

3. De woning is verkocht. Kan de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend worden?

Door de strenge maatregelen die gelden, mogen wij als vastgoedmakelaar geen klanten op kantoor ontvangen. Maar ook vanuit jouw kot kan de verkoopovereenkomst zonder problemen doorgaan!

Je kan jouw verkoopovereenkomst digitaal ondertekenen en versturen. Jouw vastgoedmakelaar voorziet hiervoor een handig online platform.

Overeenkomsten kunnen per post verstuurd, ondertekend en terugbezorgd worden.

 

4. Mijn woning is verkocht. Mag ik de akte laten verlijden tijdens de lockdown?

Net zoals voor vastgoedmakelaars en andere ondernemers, worden ook afspraken in het notariaat verplicht uitgesteld tot een latere datum. Toch kan de notaris in heel uitzonderlijke gevallen de akte nog verlijden op kantoor. Dit gebeurt dan via video conference en met maar één notaris aanwezig. Zo blijven we ons altijd houden aan de veiligheidsvoorschriften rond social distancing!

Omdat er nog geen einddatum voorzien is voor de coronacrisis, heeft de regering ook beslist om enkele steunmaatregelen toe te kennen. Zo kan je onder andere uitstel krijgen op het betalen van jouw registratiebelasting bij de aankoop van onroerend goed.

 

5. Ik wil mijn woning verkopen. Kan ik nog een EPB-aangifte en EPC laten opmaken?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) raadt af om EPB-aangiftes en EPC’s op te maken. Officiële maatregelen rond deze specifieke dienstverlening zijn er nog niet. 

 

6. Ik heb het moeilijk met de terugbetaling van mijn woonkrediet. Kan ik uitstel vragen?

Onze overheid en de Belgische banken zetten zich in voor particulieren die het financieel moeilijk krijgen door de gevolgen van het coronavirus. Kan je tijdelijk jouw woonkrediet niet aflossen? Geen probleem. Je kan jouw bank vragen om uitstel van kapitaalaflossing, zonder bijkomende kosten.

 

7. Ik heb juist een nieuwe woning gekocht. Kan ik eisen dat ik vroegtijdig mijn intrek mag nemen?

Helaas niet. Door de gevolgen van corona zou het kunnen dat een authentieke akte later wordt verleden dan de afgesproken datum. Als koper kan je in zo’n geval niet eisen om eerder je intrek te nemen. Dat mag namelijk pas vanaf het verlijden van de akte. Wie toch sneller in de nieuwe woning wil trekken, moet hiervoor een akkoord bereiken met de eigenaar van het pand.

 

8. Ik ben huurder. Mag ik zelf de betaling van mijn huur stopzetten?

Dat mag je niet zomaar doen. In jouw huurcontract is vastgelegd dat de huurprijs op afgesproken tijdstippen betaald wordt, en zo’n contract blijft gewoon gelden.

Uiteraard ben jij als huurder helemaal vrij om met jouw verhuurder in gesprek te gaan. Jullie kunnen samen een uitstel van betaling afspreken, maar jouw verhuurder is niet verplicht om hiermee akkoord te gaan. Als je zoiets afspreekt met jouw verhuurder, is het altijd een goed idee om dit op papier te zetten. Zo voorkom je achteraf heel wat misverstanden!

Ook voor kotstudenten gelden deze afspraken: de huur van een studentenwoning blijft in principe gewoon doorgaan, tenzij je zelf iets afspreekt met de verhuurder of kotbaas.

 

9. Mijn huurcontract loopt ten einde. Mag ik verhuizen? Mag ik een verlenging van mijn huurcontract eisen?

Je mag gewoon verhuizen tijdens deze lockdown-periode, maar je moet je natuurlijk wél aan enkele afspraken houden:

Je mag, als gezin, hulp inroepen van maar één paar helpende handen.

Je mag een verhuisfirma niet zelf helpen.

Anderzijds kan het juist moeilijk zijn om nu te verhuizen. Dit laat je best zo snel mogelijk weten aan jouw verhuurder, om dan samen naar een oplossing te zoeken.

Jouw verhuurder kan ermee instemmen om jouw huurcontract tijdelijk te verlengen, maar dit is niet verplicht. Dit noemen we een ‘bezetting ter bede’, wat betekent dat jouw verhuurder jou een gunst verleent en je langer in jouw woning kan blijven.

Let op: in zo’n geval maak je afspraken over een bezettingsvergoeding en geen huurprijs. Een huurprijs betekent dat je opnieuw een woningovereenkomst aangaat, en dat is waarschijnlijk niet jouw bedoeling.

 

10. Ik ben huurder. Kan ik een verlenging van mijn contract afdwingen?

Volgens de woninghuur wet kan je slechts in bepaalde uitzonderlijke gevallen een verlenging wegens buitengewone omstandigheden aanvragen. Het coronavirus is een buitengewone omstandigheid waardoor je zo’n aanvraag kan indienen. Dit doe je best ten laatste één maand voor het einde van jouw huurovereenkomst.

 

11. Wat gebeurt er met onderhouds- of herstellingswerken in mijn huurwoning?

Dringende herstellingen of herstellingen die de woning verder kunnen beschadigen, moeten uitgevoerd worden. Hou rekening met algemene afspraken als er een werkman bij jou langskomt. Als je, als huurder, een niet-dringende herstelling niet zelf kan uitvoeren, moet je dit uitstellen. Je blijft wél verplicht om elke nodige herstelling te melden aan jouw verhuurder.