07 April 2020

Belangrijke wijziging tijdens corona-tijden: Meer tijd voor opmaken van EPC's!

Wie een woning wil verkopen of verhuren, krijgt enkele maanden uitstel voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC). Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen vrijdag beslist. Tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden. In geval van verhuur moet het EPC er pas  zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt ondertekend. Dit tot en met 17 oktober 2020.

Concreet

Voor VERKOOP

  • Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden.
  • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
  • Als op het moment van de authentieke akte geen EPC aanwezig is, dan moet de notaris dit melden aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).


Voor VERHUUR

  • Van 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt afgesloten.
  • Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.
     

Plaatsbezoeken

De opmaak van een EPC moet gebeuren op basis van een plaatsbezoek en kan dus niet vanop afstand gebeuren.

Volgens de beslissingen van de federale overheid mogen tijdens de periode van coronamaatregelen lopende verkoopprocedures nog worden afgerond, maar mogen er geen nieuwe verkoopprocedures worden opgestart. Aangezien de opmaak van het EPC doorgaans deel uitmaakt van het proces dat leidt tot de verkoop, betekent dit dat er enkel nog voor lopende verkoopprocedures een EPC mag worden opgemaakt. Daarbij moeten de social distancing-regels steeds worden gerespecteerd. Een gelijkaardige redenering geldt bij huur.

Bijkomend dient ook rekening te worden gehouden met het uitstel van de opmaaktermijn van EPC's dat op 3 april door de Vlaamse regering werd beslist. Indien bij een lopende verkoopprocedure toch nog een EPC moet worden opgemaakt, dan stemt men dit beter af op de daarin vervatte timing. 

Het is niet verboden om een woning te publiceren op een website, maar aangezien toch geen huisbezoeken mogen plaatsvinden als gevolg van de coronamaatregelen, heeft dit in principe weinig zin. Ook in het kader van nieuwe verhuurovereenkomsten geldt het verbod van huisbezoeken.

Geen controles

Tijdens de periode van coronamaatregelen zal het VEA dan ook geen controles op de aanwezigheid en publicatieverplichting omtrent het EPC uitvoeren.

De verplichting om over een EPC te beschikken, vervalt echter niet volledig. Enkel het moment waarop dit beschikbaar moet zijn verschuift tijdelijk voor de reeds lopende verkoop- en verhuurprocedures.

De koper/huurder heeft hier dan ook nog steeds recht op. In de uitzonderlijke gevallen waar een verkoop is doorgegaan zonder EPC, blijft de notaris een melding doen aan het VEA indien geen EPC aanwezig is bij de akte.

Aangezien sowieso geen nieuwe procedures mogen worden opgestart, geldt deze beslissing van de federale overheid eveneens voor leegstaande woningen.

Bron: Vlaams Energieagentschap en CIB Vlaanderen